在线客服: 3004764908

在线客服: 3004766541

在线客服: 3004713711

玩家群: aiwan91-YYDL玩家交流群

特色玩法
您的位置:主页 > 特色玩法 >

军团荣耀

作者:admin   时间:2017-06-30 18:59
军团荣耀:
   楚汉玩家军团将分开对战,决出各自势力的最强军团。
   最强军团的首领将获得“楚国君主”
   军团战入口关闭后唯一剩余在王城大殿的军团获胜。上一篇:黄陵密室
下一篇:奇珍宝阁

相关文章
17-06-30 藏兵剑冢
17-06-30 黄陵密室
17-06-30 军团荣耀
17-06-30 奇珍宝阁
17-06-29 武神塔